1 shirzad

اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری گروه زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، موفق به معرفی هوش جدیدی به نام "هوش هیجان حسی" (ESQ) شدند  که در نشریه Frontiers in Psychology با رتبه JCR Q1 منتشر شده است.

دکتر رضا پیش‌قدم استاد پیوسته گروه زبان انگلیسی و استاد وابسته گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، عنوان کرد: معرفی این هوش ماحصل سال‌ها تلاش ایشان، همکارانشان و دانشجویان در طی سال‌های گذشته است. این هوش به هیجان منتج از حواس اشاره دارد که قوای شناختی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در تسهیل روابط اجتماعی، سلامت روان و آموزش نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. امید است پژوهش‌های آتی در این زمینه، باعث شناسایی و فهم بیشتر جامعه علمی از این نوع هوش شود.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.995988/full