ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد سال 1401 به استحضار می‌رساند انتخاب واحد این دانشجویان توسط کارشناسان محترم گروه‌های آموزشی انجام شده است. دانشجویان عزیز برای اطلاع از برنامه درسی به پورتال  ورود یکپارچه اعضا مراجعه نمایند:

لبه آموزشی/ دروس تحصیلی/ برنامه کلاسی

شروع کلاس ها از روز یکشنبه 27 شهریور ماه به صورت حضوری خواهد بود.

شرکت کلیه دانشجویان در کلاس ها الزامی است..