ضمن عرض تبریک و آرزوی سلامتی به اطلاع پذیرفته شدگان (مقاطع کارشناسی و کارشناسی صرفا با سوابق تحصیلی، دکتری عمومی دامپزشکی) دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1402-1401 می رساند، ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان نو ورود در این دانشگاه کاملا به صورت الکترونیکی  انجام خواهد شد لذا نیازی به مراجعه حضوری و تماس تلفنی نمی باشد و فقط از طریق وبگاه مدیریت آموزشی دانشگاه پیگیر اطلاعیه های بعدی که درتاریخ 1401/07/02 اعلام خواهد شد باشید.