moarefe 1

 هیات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی صمیمانه با اعضاء هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در روز چهارشنبه 11 آبان 1401 دیدار کردند. در این دیدار که با حضور دکتر ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر شعبانی معاون آموزشی، دکتر وریدی معاون اداری و مالی، دکتر لطفی معاون پژوهشی و دکتر غفاری معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی و همچنین دکتر سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی برگزار شد، اعضاء هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به بیان مسائل در حوزه‌های مختلف دانشگاه پرداختند. اعضاء هیات رئیسه دانشگاه نیز پس از شنیدن سخنان اعضاء هیات علمی به آنها پاسخ دادند. در ابتدای این نشست نیز از زحمات دکتر عبداله رادمرد رئیس پیشین دانشکده ادبیات و علوم انسانی تقدیر به عمل آمد.

moarefe2

moarefe1

moarefe3

moarefe4

a842bf2e3782bac6b95981479018ea5c