1

به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 24 و 25 آبان ماه سال 1401 نمایشگاه و فروشگاه کتاب با عنوان «کتاب و گفت‌وگو» با استقبال حداکثری دانشجویان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی برپا شد .

2

3 

 5

DSC 2121