hafte pajohesh1

گروه زبان و ادبیات فارسی با همکاری قطب علمی فردوسی و شاهنامه نشستی به مناسبت هفته پژوهش با  عنوان «پژوهش‌های دانشگاهی در افغانستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها ؛ ظرفیت‌های پژوهشی در افغانستان، بایدها و نبایدها» با سخنرانی جناب آقای دکتر محمّدجعفر یاحقی مدیر قطب علمی شاهنامه و فردوسی، جناب آقای دکتر سیدعسکر موسوی نویسنده و تاریخ‌نگار معاصر افغانستان، جناب آقای دکتر محسن مدیر شانه چی،جناب آقای دکتر یامان حکمت تقی آبادی، جناب آقای داود عرفان  در روز شنبه 19 آذرماه 1401 از ساعت 11 تا 13 در کتابخانه قطب علمی فردوسی  برگزار کرد.

 نشست‌های دیگری نیز به همین مناسبت با حضور جمعی از استادان گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده و ادبیات و علوم انسانی با موضوعات «رویکردهای بلاغی به آیه 44 سوره هود» با سخنرانی سرکار خانم دکتر مرضیه آباد، «المضامین الادبیه و حب اهل بیت» با سخنرانی سرکار خانم دکتر بهار صدیقی، «آسیب‌شناسی بررسی ادبیات مهاجرت در رمان‌های عربی» با سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا حقایقی در روز شنبه 19 آذر ماه 1401  در تالار حائری از ساعت 10 تا 14 برگزار شد.

hafte pajohesh2