zanan 4

هسته پژوهشی مطالعات روستایی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن توسعه و برنامه‌ریزی روستایی ایران پنجمین نشست تخصصی خود را به مناسبت هفته پژوهش با عنوان «زنان روستایی، محرومیت‌ها و فرصت‌های توان‌افزایی» در روز دوشنبه 1401/9/21 از ساعت 8 تا 14 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برپا کرد.

zanan 1

zanan 11

گروه زبان و ادبیات عربی نیز نشست‌هایی با موضوعات «معرفی کتاب نظریه متن» با سخنرانی جناب آقای دکتر سید حسین سیدی، «رویکردهای تازه به ترجمه قرآن» با سخنرانی جناب آقای دکتر حسن عبداللهی، «گزارشگری ورزشی به زبان عربی» با سخنرانی جناب آقای دکتر حسن خلف، «اختیار التخصص الجامعی و تحدیاته» با سخنرانی سرکار خانم دکتر منیر زیبایی برگزار کرد.

arabi3

arabi 4

جناب آقای دکتر بهزاد قنسولی استاد محترم گروه زبان و ادبیات انگلیسی نیز به همین مناسبت گزارشی از سفر پژوهشی خود با عنوان «ژاپن، جامعه و آموزش» در تالار شریعتی این دانشکده از ساعت 10 تا 12 ارائه فرمودند.

englisi 3

englisi

englisi 2

نشست دیگری نیز با عنوان «خوانش تمدنی از فرهنگ» با سخنرانی جناب آقای دکتر سید جلال رجایی استاد محترم گروه آموزشی تاریخ از ساعت 12 تا 14 در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برپا شد.

tarikh1

tarikh3

همچنین آقای پویا شهریاری راد با همکاری گروه آموزشی زبانشناسی، سخنرانی با عنوان «امتیازات و تسهیلات دانشگاه فردوسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی» از ساعت 12 تا 14 در تالار حائری این دانشکده به مناسبت هفته پژوهش ایراد فرمودند.

zabanshenasi 2

zabanshenasi

در پایان نشست‌های روز سوم هفته پژوهش، سرکار خانم دکتر ملیحه پورعلی سخنرانی با عنوان «رویکردهایی به بازسازی محیط‌های کواترنری» از ساعت 14 تا 16 در تالار حائری این دانشکده داشتند.