1

جلسه کمیته آموزش و پژوهش حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ریاست جناب آقای دکتر حسنی نماینده تام‌الاختیار ریاست دانشگاه فردوسی مشهد در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1401/11/05 در تالار گفت‌وگو دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی برگزار شد.

2

3

 

4