1

«پنجمین محفل شعرخوانی دانشگاهی» مربوط به هفدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، در روز شنبه، هشتم بهمن 1401، در دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این برنامه که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و خانه‌ی کتاب و ادبیات ایران بود، در ساعت 15، پس از مراسم آغازین، با خیرمقدمِ جناب آقای دکتر حسنی ، رئیس دانشکده‌ی ادبیات، آغاز شد. در ادامه، چند تن از شاعران برجسته‌ی کشوری به شعرخواهی پرداختند. سپس، دکتر علی رمضانی، مدیر خانه‌ی کتاب و ادبیات ایران، سخنرانی کوتاهی را ارائه کرد و سایر شاعران حاضر در جلسه نیز به شعرخوانی پرداختند و جلسه با شعرخوانی استاد محمدکاظم کاظمی، به پایان رسید. لازم به ذکر است که رئیس اداره‌ی فرهنگ و ارشاد استان خراسان نیز در جلسه حضور داشت.شاعران میهمان این برنامه عبارت بودند از: قربان ولیئی، سید مهدی طباطبایی، محمدمهدی سیار، محمدسعید میرزایی، زهیر توکلی ، شمس‌الحق آریان‌فر، محمدکاظم کاظمی، یوسف بینا، مصطفی توفیقی، حسن سرداری و مجتبی فدایی. همچنین در این نشست کتاب‌های شعر این شاعران معرفی شد.

2

3

4

5

7