1

گروه علوم اجتماعی در روز شنبه 1402/02/16  اولین روز از هفته آموزش، نشستی به همین مناسبت با عنوان « توسعه دولت‌مدار آموزش عالی و چالش اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان دانشگاه» با سخنرانی جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، جناب آقای دکتر علی‌اکبر مجدی و جناب آقای دکتر مهدی کرمانی از ساعت 10 تا 12 در تالار حائری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار کرد.

2

نشست دیگری نیز به همین مناسبت با عنوان «اقتباس ادبی و خطاهای رایج» به سخنرانی سرکار خانم دکتر عذرا قندهاریون عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی از ساعت  12 تا 14 در تالار رجایی این دانشکده برگزار شد. 

3

4

گروه تاریخ به مناسبت هفته آموزش جلسه نقد فیلم «مرگ یزدگرد» را با سخنرانی آقای علی هادیان از ساعت 12 تا 14 در تالار حائری این دانشکده برگزار کرد.

5

در پایان مراسم این روز، نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب «نخستین کنجکاوی خرد» با سخنرانی سرکار خانم دکتر بهار صدیقی عضو هیأت علمی گروه زبان عربی از ساعت 12تا 14 در تالار شریعتی این دانشکده برگزار شد. 

6