1

هیأت رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، از زحمات نیروهای خدمات این دانشکده در روز شنبه 17 اردیبهشت ماه 1402 تقدیر به عمل آورد.

2

3

4

7

6

8

 

9