16

نشست صمیمانه استادان و دانشجویان گروه علوم اجتماعی  در روز دوشنبه 1402/02/18 سومین روز از هفته آموزش از ساعت 10 تا 12 در محل بوستان فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برپا شد. 

11

15

14

گروه زبان عربی نیز به همین مناسبت، نشستی تحت عنوان «بلاغت مدرن» به سخنرانی جناب آقای دکتر سیدی از ساعت 10 تا 12 در تالار شریعتی این دانشکده برگزار کرد.

1

2

به مناسبت برنامه‌های هفته آموزش، نشستی تحت عنوان «دان دلیلو را بهتر بشناسیم » به سخنرانی سرکار خانم دکتر نظام‌دوست به زبان انگلیسی از ساعت 12 تا 13 در تالار رجایی این دانشکده برگزار شد.

3

4

گروه زبان‌شناسی نشستی تحت عنوان«بررسی نقش استعاره و مجاز در سازماندهی خط مشی‌های اجتماعی» به سخنرانی جناب آقای دکتر بختیار از ساعت 12 تا 14 در تالار حائری برگزار کرد.

 6

نگاهی نو به شعر عنتره با سخنرانی جناب آقای دکتر ناظری عضو هیات علمی گروه زبان عربی از دیگر نشست‌های روز سوم هفته آموزش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود.

9