3

به مناسبت هفته آموزش، کارگاه «آموزش مهارت گفتار در زبان روسی» به سخنرانی سرکار خانم دکتر مؤذن‌زاده عضو هیأت علمی گروه زبان روسی از ساعت 10 تا 12 در تالار حائری برگزار شد.

1

2

گروه زبان فرانسه نیز به همین مناسبت، نشستی با عنوان «مبانی نقد نو ادبی فرانسه و نقش آن در گسترش فرهنگ زیست محیطی» به سخنرانی سرکار خانم دکتر مزاری از ساعت 10 تا 12 در تالار رجایی این دانشکده برگزار کرد.

4

5

نشست دیگری نیز با عنوان «آموزش و آموزش نما: نقد جامعه‌شناختی کاربست فناوری در آموزش دانشگاهی» به سخنرانی جناب آقای دکتر نوغانی و جناب آقای دکتر اکبری از ساعت 10 تا 12 در تالار شریعتی این دانشکده برگزار شد. همچنین بازدید از آرامگاه فردوسی با همراهی جناب آقای دکتر گیلانی عضو هیأت علمی گروه تاریخ از دیگر برنامه‌های پنجمین روز از هفته آموزش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی بود.