قابل توجه داوطلبانی که حدنصاب دانشگاه فردوسی مشهد را  برای پذیرش در دوره دکتری Ph.D کسب نموده‌ و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده‌اند:

- ثبت‌نام متقاضیان جهت انجام مرحله دوم آزمون(مصاحبه) از تاریخ 1402/03/01 لغایت  1402/03/08  به صورت اینترنتی انجام می‌گردد( لینک ثبت نام).

زمان برگزاری مصاحبه متقاضیان گروههای آموزشی این دانشکده به شرح زیر می باشد:

گروه آموزشی

 نام رشته و کد رشته امتحانی

زمان مصاحبه

زبان و ادبیات فرانسه

ادبیات فرانسه(2802)

مصاحبه حضوری دانشگاه فردوسی  24 خرداد 1402

مصاحبه غیر حضوری مشترک با دانشگاه سوربن 12 تیر 1402

علوم اجتماعی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه(2125)

31 خرداد 1402 ( در صورت تعداد زیاد داوطلبان، مصاحبه روز اول تیرماه نیز برگزار خواهد شد.)

زبانشناسی

زبانشناسی (2808)

27، 28 و 29 خرداد 1402

علوم شناختی-زبانشناسی(2248)

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات عربی (2110)

23 خرداد 1402

تاریخ

تاریخ ایران قبل از اسلام( 2123)

23 خرداد 1402

تاریخ ایران بعد از اسلام( 2122)

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی 2101

24 و 25 خرداد 1402

ادبیات عرفانی2101

آموزش زبان فارسی2101

جغرافیا

ژئومورفولوژی(2106)

16 و 17 خرداد 1402

جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی(2105)

23 و 24 خرداد 1402

جغرافیا و برنامه­ریزی شهری(2104)

27 و 28 خرداد 1402

جغرافیای سیاسی( 2103)

23 و 24 خرداد 1402

 

رشته

مکان مصاحبه

ساعت مصاحبه

نوع مصاحبه

شماره  تلفن

علوم اجتماعی

دفتر گروه

12-8 صبح

18-15 عصر

شفاهی

38806780

زبانشناسی

دفتر گروه

14-8:30

شفاهی

38806772

زبان و ادبیات فرانسه

دفتر گروه

14-8:30

شفاهی

38806772

زبان و ادبیات عربی

تالار رجایی

16-8

شفاهی

38806762

تاریخ

دفتر گروه

 8-13  شفاهی

38806777

جغرافیا

آزمایشگاه ژئو

9 صبح

شفاهی

38806785

آزمایشگاه ژئو

آزمایشگاه ژئو

حائری

زبان و ادبیات فارسی

دفتر گروه

14-8

شفاهی

38806760