4

جشن میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت، حضرت امام رضا (ع) در روز سه‌شنبه 9 خردادماه 1402 با پذیرایی از دانشجویان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

3

5

11