1

در راستای ارتباط جامعه و دانشگاه و طرح تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی استان، جلسه‌ای در روز چهارشنبه 4 مردادماه 1402 ساعت 10 در تالار گفت‌وگو دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. در این جلسه عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر روند کاهش سطح باروری و راهکارهای اجرایی در جهت افزایش رشد جمعیت و ضرورت طرح پیشنهادی در این ارتباط توسط جناب آقای دکتر حسنی رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی مطرح گردید. 

3

4

6

7

10