1

هیات رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به مناسبت روز فنی و حرفه ای از تلاش‌ها و زحمت‌های ستودنی آقایان حسن مرادی، ماکان خورسندیان، مهیار طاهری و محمد نعمت یار همکاران محترم فنی و تاسیسات این دانشکده تقدیر به عمل آوردند . لازم به ذکر است علاوه بر خدمات نیروهای محترم فنی در طول سال تحصیلی، با زحمات این تیم پر تلاش در دو سال پیاپی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در میان واحدهای دیگر دانشگاه فردوسی در آزمون سراسری از نظر تامین سرمایش، دانشکده برتر بوده است.

DSC 9944

2