1

جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با هیات رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی در روز دوشنبه 30 مردادماه 1402 پیرامون مسائل جاری دانشکده در تالار گفتگو برگزار گردید و پس از ارائه گزارش توسط رئیس محترم دانشکده، مسائل و مشکلات  مورد بررسی قرار گرفت.

5

3

2