hafez DRzarghani

به مناسبت بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی،سخنرانی علمی با موضوع زهد زیبایی‌شناسانه حافظ توسط جناب آقای دکتر سید مهدی زرقانی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در روز  سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲ در  تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

 1

 3

 4

5

6

7