11

 به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش همگانی، جلسه جناب آقای دکتر حسنی رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به همراه معاون محترم آموزشی و فرهنگی این دانشکده با جناب آقای دکتر خادملو مدیر محترم تربیت بدنی و هیات همراه در روز چهارشنبه 1402/07/26 پیرامون برگزاری رویدادهای ورزشی برای اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان و تجهیز سالن ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی بحث و تبادل نظر شد.

22