1

جلسه تبادل نظر و همفکری سرکار خانم دکتر شریفی رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان با مدرسان این مرکز برای ارائه تجارب و بیان مشکلات مدرسان به منظور بهبود و ارتقای کیفیت آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر فارسی زبان دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه 1402/08/01 در تالار گفتگو دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

2

3

 

4