11

همایش شعر زبان و و پسازبان با حضور خانم دکتر فرّخ لطیف‌نژاد و همراه با شاعران آوانگارد شعر زبان به صورت حضوری و مجازی در روز چهارشنبه سوم آبان ماه 1402 ساعت 10 در تالار دکتر رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

12

13