2

 دانش آموزان دبیرستان دخترانه متوسطه دوم سما شهرستان کاشمر و دانش‌آموزان پایه دوازدهم رشته علوم ریاضی و فنی شهرستان مه‌ولات در روز چهارشنبه 24 آبان‌ماه1402 بازدید علمی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشتند. در این بازدید علمی دانش‌آموزان با بخش‌های مختلف کتابخانه دانشکده آشنا و از توضیحات آقای دستجردی کارشناس مسوول محترم کتابخانه بهره‌مند شدند. همچنین این دانش‌آموزان از فضاهای آموزشی، آزمایشگاه‌ها و امکانات دانشکده دیدن کردند و با ظرفیت‌ها و رشته‌های موجود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد آشنا شدند.

1

4

3