1

 

معاون محترم آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به همراه کارمندان این دانشکده با به جا آوردن آیین ارزشمند غبارروبی نمازخانه دانشکده، به استقبال از ماه مبارک رمضان رفتند.

2

 
 3
 
 4