amuzesh1403.05

به مناسبت هفته آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند.

شش نشست تخصصی با عنوان:

گروه‌ آموزشی زبان انگلیسی، آقای دکتر علی آقایی: «سخنرانی اخلاق در ادبیات»

گروه‌ آموزشی زبان انگلیسی، آقای امیر ارسلان ذورقی: «معرفی برنامه ساخت زیرنویس Edit Subtitle»

گروه‌ آموزشی زبان انگلیسی، سرکارخانم دکتر سارا خزاعی: «شکسپر به طنز اجتماعی»

گروه‌ آموزشی زبان انگلیسی، آقای دکتر محمودرضا قربان‌ صباغ: «تفکر انتقادی در کلاس درس»

اعضای هیات علمی گروه‌ آموزشی زبان و ادبیات فارسی:«نشست صمیمانه با دانشجویان»

گروه آموزشی زبان روسی، سرکارخانم دکتر موذن‌زاده، آقای دکتر مصطفوی و آقای دکتر یزدان‌مهر :«روش‌های نوین آموزش زبان روسی»

 حضور در این نشست‌ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

زمان: چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه

مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی