amuzesh7

 

به مناسبت هفته آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد سه نشست تخصصی در روز دوشنبه 1403/02/24برگزار می‌کند

گروه آموزشی فرانسه، خانم دکتر نگار مزاری:«کارگاه مبانی نقد زوپونتیک و کاربرد آن در خوانش زیست محیطی قصه های قرآنی»

اعضای هیأت علمی گروه آموزشی علوم اجتماعی:«کارگنشست هم انديشي جهش فناوري، تعامل هوش مصنوعي و آموزش علوم انساني - اجتماعي مشترک با هوش مصنوعی»

گروه آموزشی انگلیسی، خانم دکتر عذرا قندهاریون:«کارگاه آموزشی اقتباس: گونه ها و خطاهای رایج»

حضور در این نشست‌ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است