amuzesh8

به مناسبت هفته آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد سه نشست تخصصی در روز سه‌شنبه 1403/02/25 برگزار می‌کند.

گروه آموزشی جغرافیا، آقای دکتر روح‌اله اسدی:«حکمروایی شهری در عصر هوش مصنوعی»، ساعت 10در تالار رجایی

گروه آموزشی جغرافیا، آقای دکتر مصطفی امیرفخریان:«مرگ و میر و تحلیل فضایی موقعیت آن در شهر مشهد» ساعت 11 در تالار رجایی

گروه آموزشی انگلیسی، خانم دکتر عذرا قندهاریون و خانم دکتر شهلا شریفی: «نشست علمی - آموزشی تجارب و پیشنهادهای دانشجویان خارجی در مورد تحصیل در ایران» ساعت 12 در تالار حائری

حضور در این نشست‌ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است