ميزگرد علمي روش شناسي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان

 

 

ميزگرد علمي روش شناسي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان صبح روز سه شنبه 11 آذر در تالار شريعتي دانشكده ادبيات برگزار شد.

 

Neshast 2

 

بنا به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه مستقر در دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، ميزگرد علمي روش شناسي آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان به همت معاونت پژوهشي دانشكده ساعت 10 صبح روز سه شنبه 11 آذر در تالار دكترشريعتي دانشكده ادبيات و علوم انساني برگزار شد.

 

neshast 1

 

دكتر مهدي مشكوه الديني استاد گروه زبان شناسي، دكتر بهزاد قنسولي استاد گروه زبان و ادبيات انگليسي و دكتر احسان قبول عضو هيات علمي زبان و ادبيات فارسي و رئيس مركز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه سخنرانان اين ميزگرد علمي چالشي بودند ضمن اينكه دانشجويان و استادان حاضر در جلسه از گروه هاي زبان شناسي، انگليسي و فرانسه نيز به فراخور دانش و تجربيات خود وارد بحث شده و به نقد برخي مباحث مي پرداختند. در پايان جلسه از سوي معاون پژوهشي دانشكده لوح تقديري به سخنرانان ميزگرد اهدا شد..

ارسال کننده خبر: نوعی