دومین نشست ادبی هفتگی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی برگزار شد

 

DSC01746 

دومین جلسه نشست های ادبی هفتگی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاهی فردوسی مشهد برگزار گرديد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، دومین جلسه نشست های ادبی هفتگی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی روزسه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۲ در محل قطب علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گرديد.

در اين نشست نرجس السادات سنگی به ارائه نظریه ها و عناصر داستان های پسامدرن پرداخت و سپس گفت و گویی نسبتا طولانی بین دانشجویان شکل گرفت.

 

منبع خبر: سایت کانون فرهنگی