نمایشگاه 150 سال کتابهای درسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

در آستانه هفته پژوهش نمایشگاه 150 سال کتابهای درسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برپاشد

 IMG 9278

 

بنا به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، در آستانه هفته پژوهش نمایشگاه 150 سال کتابهای درسی در سرسرای دانشکده ادبیات و علوم انسانی برپاشد. این نمایشگاه به همت معاونت پژوهشی دانشکده در روزهای یک شنبه 23 و دوشنبه 24 آذر ماه در دانشکده دایر بوده و بازدید برای عموم آزاد می باشد.

 

IMG 9249

 IMG 9247

 

ارسال کننده خبر: نوعی