بازدید رئیس دانشکده از نمایشگاه هفته پژوه

 

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی از نمایشگاه هفته پژوهش دانشکده بازدید نمود.

 

DSC09097

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دکتر محمد رحیم رهنما رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی صبح روز یک شنبه 23 آذر ماه در آغازین روز هفته پژوهش از نمایشگاه هفته پژوهش دانشکده بازدید نمود.

 

DSC09090

 

ارسال کننده خبر: نوعی