جشنواره بین المللی خوارزمی برای رقابت پژوهشگران و فناوران داخلی و خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در هجده گروه تخصصی در تمامی گرایشها انجام می شود.

 

 

4