مصوبات شورای دانشکده

 - تعيين داوران با دريافت نظر اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي گروه و بر مبناي نظر اكثريت اعضا انجام شود. همچنین، ارزیابی و نمره‌دهی پايان نامه و رساله مي بايست به صورت محرمانه و جداگانه و در برگه‌هاي مربوط انجام شود. مسئوليت بروز هر گونه اشكال در اين مورد بر عهده نماينده تحصيلات تكميلي گروه در جلسه دفاع است.

(صورتجلسه شوراي دانشكده مورخ 1396/10/20)

 

- در مورد نقش استادان راهنما و مشاور در جلسه دفاع ضمن تاكيد بر خوداري آنها از دفاع به جاي دانشجو مقرر شد حدود 5 دقيقه وقت به تشخيص نماينده تحصيلات تكميلي براي طرح نظرات كلي پيرامون رساله/ پايان نامه در اختيار ايشان قرار داده شود. مقرر شد تاييد انجام اصلاحات مورد نياز در رساله/ پايان نامه توسط داوران انجام پذيرد (نه استادان راهنما و مشاور). در عين حال تفويض نظارت بر انجام اصلاحات در فرم ارزشيابي و دفاع به يكي از داوران با موفقت هيئت داوران نيز بلامانع است. (صورتجلسه شوراي دانشكده مورخ 1397/7/7)

- پیشنهاده طرح‌های پژوهشی حداقل در 2000 واژه شامل توضیح کافی در مورد شیوه پژوهش حداقل در 200 واژه در پرتال ثبت شده و برای تصویب ارسال شود. (صورتجلسه شماره 111 شوراي دانشكده مورخ 1399/1/23)

- با توجه به مسائل شیوع ویروس کرونا، مقرر شد که جلسه‌های ارائه پیشنهاده‌ و همچنین دفاع از پایان‌نامه و رساله مبتنی بر ارتباط مجازی و از راه دور با استفاده از سامانه وبینار دانشگاه و یا اسکایپ مایکروسافت با رعایت همه قوانین گذشته برگزار گردد. برای برگزاری مطلوب این جلسات، الف) کارشناس گروه با نظارت مدیر گروه آموزشی، موظف به هماهنگی‌های لازم با استادان راهنما، مشاور، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی و ارسال فایل الکترونیکی نسخه نهایی پایان‌نامه یا رساله به داوران می‌باشد. ب) نماینده تحصیلات تکمیلی مسئول مدیریت جلسه، ضبط الکترونیکی کامل جلسه، و انتقال نکات اصلاحی داوران به دانشجو است. ج) در صورت بروز هرگونه اشکال در ارتباط و عدم برگزاری شایسته جلسه شامل ارائه کامل  نظرات داوران و توضیحات دانشجو، به تشخیص نماینده تحصیلات تکمیلی، برگزاری جلسه در زمان دیگر برگزار خواهد شد. (صورتجلسه شماره 111 شوراي دانشكده مورخ 1399/1/23)

عطف به مشكلات ايجاد شده در برگزاري جلسات دفاع حضوري به دليل شيوع ويروس كوويد 19 و محدوديت‌هاي شركت دانشجويان در جلسات دفاع مجازي جهت آشنايي با فرايند دفاع از رساله و پايان نامه، ضرورت ارائه شركت در سه جلسه دفاع جهت كسب مجوز دفاع و تكميل فرايند فارغ‌التحصيلي لغو مي گردد. ليكن با توجه به فوايد آشنايي دانشجويان تحصيلات تكميلي با فرايند جلسات دفاع، تاكيد مي گردد كه گروه هاي آموزشي تا حد امكان اقدام به فراهم آوردن امكان، اطلاع رساني لازم از طريق سايت گروه و تشويق دانشجويان به شركت در اين جلسات نمايند. (صورتجلسه شوراي دانشكده مورخ 1399/6/24)

- حداكثر مشابهت متن پيشنهاده، پايان نامه و رساله‌ در همه گروه‌هاي آموزشي دانشكده با منابع سامانه ايرانداك از ابتداي سال 1400، بيست درصد تعيين شد. همچنين، ضروري است براي بررسي «همانندجويي» مواردي كه به زبان انگليسي يا فرانسه نوشته شده‌اند، از سامانه iThenticate استفاده شود و گزارش سامانه همانندجو ايرانداك براي این موارد مورد قبول نمي باشد. رعايت دقيق ديگر موارد مندرج در شيوه‌نامه استفاده از سامانه همانندجو ايرانداك مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه ضرويست. بعلاوه ضرويست که همه گروه‌هاي آموزشي حداقل يك جلسه از درس روش پژوهش يا نگارش مقاله علمي يا دروس مشابه در هر مقطع تحصيلي را به آشنايي با مصاديق مختلف سرقت علمي و ادبي و شيوه صحيح نگارش پيشينه پژوهش در مقالات علمي، پيشنهاده، پايان نامه و رساله‌ اختصاص دهند. (صورتجلسه شماره 131 شوراي دانشكده مورخ 1399/11/23)

 

- با توجه به تعداد روزافزون مجلات نامعتبر و عدم امکان رصد همه مجلات علمی خارجی و به روزرسانی فهرست مجلات نامعتبر دانشگاه، و با هدف صیانت از نام «دانشگاه فردوسی مشهد» و دستاوردهای پژوهشی دانشگاه، بویژه رساله‌ها و پایان‌نامه ها که با صرف هزینه‌های قابل توجه از سوی دانشگاه به نتیجه می‌رسند، مقرر شد که درخصوص انتشار مقالات مستخرج از طرح‌های پژوهشی در مجلات علمی خارجی که الف) تعداد مقالات زیادی در یک دوره (بیش از 80 مقاله در سال)، یا ب) مقالات با موضوعات نامرتبط با عنوان مجله منتشر می نمایند، استاد راهنمای اول یا دانشجو بعد از اطمینان از دارا بودن نمایه‌های مصوب و نبودن در فهرست مجلات نامعتبر دانشگاه، مجله مورد نظر را برای بررسی اعتبار و طرح در اولین شورای پژوهشی دانشکده به کارشناس پژوهشی دانشکده معرفی نماید. بدیهی است مجلات علمی خارجی با یکی از دو شرط بالا، درصورت عدم کسب مجوز مکتوب شورای دانشکده، حتی با داشتن حداقل شرایط (نمایه مصوب و نبودن در فهرست نامعتبر دانشگاه) فاقد اعتبار بوده و جهت کسب مجوز دفاع و دستاورد طرح پژوهشی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرند.  ضروریست استاد راهنما به عنوان مجری و مسئول طرح پژوهشی، همه قوانین لازم را به اطلاع دانشجو برساند و مسئولیت بروز هر گونه مشکل در ارسال خودسرانه مقاله توسط دانشجو و از دست دادن امتیازات لازم و مکمل به عهده استاد راهنمای اول است. (صورتجلسه شماره 132 شوراي دانشكده مورخ 1400/3/8)